Sídliště Velká skála u Bzí

Bzí - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Archeologický výzkum eneolitického sídliště na Velké skále u Bzí byl proveden v roce 1882.

Historie

Velká skála u Bzí patří mezi buližníková skaliska, jež v západních Čechách potkáme hlavně na jižním Plzeňsku, Klatovsku a Rokycansku. V roce 1879 přinesl lesník František Přibík ze Bzí ukázat archeologu Františku Xaveru Francovi keramické střepy, které byly nalezeny při dobývání jezevčí nory. Západní Čechy se po tomto objevu staly místem, kde se zrodilo bádání o chamské kultuře středního eneolitu. Franc nalezl při povrchovém průzkumu polovinu keramického přeslenu a zlomky kamenných nástrojů. Archeologický výzkum výšinného eneolitického sídliště byl proveden v roce 1882. Z Velké skály pochází značné množství artefaktů, které do dnešní doby tvoří největší soubor, jaký máme pro západočeskou chamskou kulturu k dispozici.  

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.