Vochov

Vochov - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

V okolí vsi se nachází významné pravěké sídliště z mladší doby kamenné s prvním archeologicky prozkoumaným rondelem v západních Čechách a s unikátním nálezem tzv. Vochovské venuše.

http://www.obec-vochov.cz/

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Mohylové pohřebiště u Vochova
Rozsáhlý sídlištní areál s rondelem z období mladšího neolitu (asi 4600 př. n. l.).

Historie

Vesnice leží 7 km západně od Plzně. První písemná zmínka pochází z roku 1318. Ve středověku zde existovala tvrz, později zaniklá. V 15. století patřila část vsi k panství hradu Buben, v roce 1524 byla ves i tvrz prodána Purkartu Točníkovi z Křimic. Ke křimickému panství pak ves náležela až do poloviny 19. století. Z 19. století pochází také většina usedlostí, vystavěných po obvodu nevelké ze tří stran uzavřené návsi, v jejíž horní části byla v roce 1820 postavena drobná kaplička na čtvercovém půdorysu. Za druhé světové války vznikla v blízkosti Vochova dřevěná maketa Škodových závodů, jejímž účelem bylo mást spojenecké bombardéry při náletech na tento strategický cíl. V okolí obce byly učiněny významné archeologické nálezy, dokládající zemědělské osídlení v mladší době kamenné.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.