Buben

Plešnice
Sídlo vladyků z Nečtin, poblíž zřícenina hradu Buben.

Vejprnice
Obec rozvinutá především po druhé polovině 19. století s dominantou barokního kostela sv. Vojtěcha.

Vochov
V okolí vsi se nachází významné pravěké sídliště z mladší doby kamenné s prvním archeologicky prozkoumaným rondelem v západních Čechách a s unikátním nálezem tzv. Vochovské venuše.