Škodovy závody

Lázně Letiny
Osada Lázně Letiny je místní částí obce Letiny a je spjata s klimatickými lázněmi.

Městské lázně v Plzni (čp. 1217)
Chátrající rozlehlý objekt na Denisově nábřeží býval nejmodernějšími lázněmi v Československu.  

Plzeň-Jižní Předměstí
Plzeňské Jižní Předměstí, dříve nazývané Říšské, zaznamenalo svůj největší rozkvět od 19. století, kdy zde vyrostla řada reprezentativních, především veřejných budov.

Vochov
V okolí vsi se nachází významné pravěké sídliště z mladší doby kamenné s prvním archeologicky prozkoumaným rondelem v západních Čechách a s unikátním nálezem tzv. Vochovské venuše.