maketa

Vochov
V okolí vsi se nachází významné pravěké sídliště z mladší doby kamenné s prvním archeologicky prozkoumaným rondelem v západních Čechách a s unikátním nálezem tzv. Vochovské venuše.