Nebřeziny

Nebřeziny - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Vesnici, která patřila mezi nejstarší pozemkové příslušenství plaského kláštera, dominuje budova barokní rezidence vystavěné v první čtvrtině 18. století stavitelem Kondelem podle plánů architekta Santiniho.

http://www.nebreziny.cz/

Památky v oblasti

Panský dům v Nebřezinech (čp. 1)

Panský dům v Nebřezinech (čp. 1)
Jediná dochovaná část dříve rozsáhlého obytného a hospodářského areálu.

Socha sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie v Nebřezinech

Socha sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie v Nebřezinech
Kamenná socha sv. Jana Nepomuckého z druhé čtvrtiny 18. století.

Fotografie neexistuje.

Tvrziště v Nebřezinech
Porušené okrouhlé tvrziště s pozůstatky příkopu a valu.

Historie

Vesnice, rozkládající se po obou březích řeky Střely 2 km jihovýchodně od Plas, je písemně doložena již v roce 1146, kdy ji Vladislav II. spolu s dalším zbožím daroval plaskému klášteru jako základ jeho dále se rozvíjejícího pozemkového majetku. Význam místa byl dán polohou na zemské stezce, která zde překonávala řeku Střelu pomocí brodu, později mostu. Ve druhé polovině 13. století založili plaští cisterciáci v sousedství vsi velký hospodářský dvůr (tzv. grangii), který však byl zničen zřejmě již na začátku husitských válek, kdy se Nebřeziny dostaly do zástavního držení pánů z Kolovrat. K úplnému vyplenění vsi došlo za třicetileté války, obnovena byla následně po roce 1670. Další katastrofa postihla obec v roce 1872, kdy mnoho zdejších obyvatel přišlo o střechu nad hlavou, nebo dokonce o život při velké povodni. Nebřeziny byly po většinu času součástí plaského panství, z hlediska církevní správy byla vesnice rozdělena na část příslušející k faře v Plasích (severní část na levém břehu Střely) a část k farnosti Obora (jižní část na pravém břehu).

Významné pověsti

Ohnivý muž z Nebřezin

V polích kolem Nebřezin prý po nocích bloudil ohnivý muž. Na ramenou nosil kamenný mezník a v ruce zeměměřičskou míru. Při tom bědoval: „Kam ho dám?“ Říkávalo se, že to byl duch panského zeměměřiče, který prý při vyměřování šidil sedláky o půdu ve prospěch kláštera. Proto neměl v hrobě pokoje. Až nebřezinský mlynář si jednou v noci dodal odvahy a na přízrak zavolal: „Ve jménu božím, dej ho tam, kde má stát!“ Nato si duch hlasitě oddechl a zvolal: „Děkuji ti, dobrý člověče. Sto dvacet let jsem čekal na toto osvobození!“ Pak zmizel a od té doby ho nikdo nespatřil.

Významné osobnosti

Matěj Ondřej Kondel

1686-1749

Fotografie

Panský dům v Nebřezinech (čp. 1)Socha sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie v Nebřezinech