Zřícenina tvrze Hořehledy

Hořehledy - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Panská sídla - tvrze
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk

Stručné představení

Nedaleko obce Hořehledy najdeme pozůstatky středověkého tvrziště s viditelným příkopem a zbytkem valu.

Historie

Asi kilometr od obce Hořehledy se na skalnatém hřebenu nad pravým břehem potoka rozkládá plošinka, na níž jsou patrné pozůstatky středověkého tvrziště. Místo je zváno Na Zámečku. Je zde dobře viditelný příkop a zbytek valu. Tvrziště má tvar nepravidelného oválu a je obklopeno příkopem. Povrch tvrziště je rovný, pouze na jižní straně je nepravidelná prohlubeň. Lokalita je archeologicky datována do 13. a 14. století, byla tedy zřejmě raně středověkým sídlem, snad rodu Buziců. Je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.