socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého ve Lhotě pod Radčem
Na hranolovém vysokém podstavci stál samotný podstavec sochy s aliančním znakem a nápisem.

Sochy Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého ve Zbirohu
Barokní sochy z 18. a 19. století.

Sochy sv. Antonína Paduánského, sv. Anny a sv. Jana Nepomuckého v Dožicích
Na návsi v Dožicích najdeme soubor barokních soch sv. Antonína Paduánského, sv. Anny a sv. Jana Nepomuckého.

Sochy sv. Isidora a sv. Jana Nepomuckého v Oseku
Barokní sochy z 18. století.

Sochy sv. Jana Nepomuckého a sloup sv. Petra v Dolní Lukavici
V Dolní Lukavici se nacházejí dvě sochy sv. Jana Nepomuckého z let 1714 a 1807. Dále zda můžeme vidět sloup s vyobrazením sv. Petra. 

Sochy sv. Jana Nepomuckého, Panny Marie Immaculaty a biskupa ve Vrčeni
Na návsi ve Vrčeni stojí sochy sv. Jana Nepomuckého, Panny Marie Immaculaty a sv. Vojtěcha. Další sochu sv. Jana Nepomuckého najdeme mezi obcemi Vrčeň a Dvorec.

Sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Antonína Paduánského a Panny Marie Svatohorské ve Spáleném Poříčí
U kostela sv. Mikuláše ve Spáleném Poříčí najdeme barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, Panny Marie Svatohorské a sv. Antonína Paduánského.

Sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Jiljí a sv. Rocha v Žihli
Několik drobných památek barokního kamenosochařství.

Sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Kiliána a sv. Josefa v Přešticích
Na Masarykově náměstí v Přešticích najdeme sochu sv. Jana Nepomuckého a sochu sv. Kiliána. Plastika sv. Josefa stojí při silnici směřující do Lužan.

Sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Vojtěcha a sv. Floriána v Nečtinech
U hospodářského dvora stojí tři barokní sochy na soklech s aliančními znaky.

Sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého v Rokycanech
Sochy světců z 18. a 19. století.

Sochy sv. Vavřince, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého ve Vysoké Libyni
Pozoruhodná skupina barokních kamenných soch na návsi.

Sochy sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého v Chocenicích
V Chocenicích najdeme barokní sochy sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého.

Sochy světců v Rabštejně nad Střelou
Soubor kvalitních barokních soch z 18. století.

Sochy v Mariánském Týnci
Pozdně barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a Archanděla Rafaela z roku 1766.

Sousoší Kalvárie, sochy Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého v Podmoklech
Pískovcové barokní sochy z 18. století.

Sousoší Nejsvětější Trojice a socha sv. Jana Nepomuckého v Městě Touškově
Kamenný sloup Nejsvětější Trojice stojí na Dolním náměstí a socha sv. Jana Nepomuckého u školy.

Sousoší Piety, sochy sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého v Radnicích
Barokní sochy z první poloviny 18. století.

Sousoší Spasitele, sv. Jana Nepomuckého a sv. Jakuba Většího v Hromnicích
Barokní pískovcové sousoší z 19. století.

Spálené Poříčí
Město Spálené Poříčí je poprvé zmiňováno roku 1239. Najdeme v něm řadu zajímavých památek. Pozornost zaslouží především historické jádro, které bylo roku 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou.