Sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Antonína Paduánského a Panny Marie Svatohorské ve Spáleném Poříčí

Spálené Poříčí - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

U kostela sv. Mikuláše ve Spáleném Poříčí najdeme barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, Panny Marie Svatohorské a sv. Antonína Paduánského.

Historie

U kostela sv. Mikuláše ve Spáleném Poříčí jsou umístěny tři barokní sochy, a sice socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1725, Panny Marie Svatohorské z roku 1726 a sv. Antonína Paduánského z roku 1727. Původně stály nad zámkem při cestě směřující do Lipnice. Jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.  

Další socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1717 stávala na náměstí a později byla umístěna do niky na radnici. Světec je znázorněn v kontrapostu s pravou nohou na malém stupínku. Tělesná osa je esovitě prohnutá, postava je oděná v obvyklém kanonickém rouchu a s biretem na hlavě. Kolem hlavy je kovová svatozář s tradičními pěti hvězdami, tvář je obrácena k nebesům. Levou rukou podpírá a pravou přidržuje za dolní konec krucifix.

Fotografie

Sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Antonína Paduánského a Panny Marie Svatohorské ve Spáleném PoříčíSochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Antonína Paduánského a Panny Marie Svatohorské ve Spáleném PoříčíSochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Antonína Paduánského a Panny Marie Svatohorské ve Spáleném Poříčí