Sousoší Piety, sochy sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého v Radnicích

Radnice - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní sochy z první poloviny 18. století.

Historie

Socha Piety se nachází v severovýchodní části obce u Městského rybníka. Pochází z poloviny 18. století. Sokl je několikrát odstupněn, horní část je esovitě probrána, nese nápis: “Oroduj za nás sv. Boží Rodičko!” Na soklu je kříž, pod ním kryto oblou plechovou stříškou je rovněž kamenné sousoší Piety v podživotní velikosti. Sedící postava P. Marie, na klíně rukama přidržuje Krista, pravou za rameno, levou za stehna. Hlava je mírně skloněna k pravému rameni, oči hledí dolů, ústa jsou pootevřená. Madona je oděna v dlouhý šat, hlavu má pokrytou rouškou. Kristus je levým ramenem opřen o její hruď, levá ruka spočívá na Mariině levici, pravá je volně spuštěna k zemi. Hlava je pootočena k divákovi. Nohy jsou ohnuté v kolenou. Kolem beder je rouška.

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckéhoa se nachází na náměstí Kašpara Šternberka. Pochází z roku 1722, nechal ji postavit hrabě Kazimír Ferdinand z Kupperwaldu s manželkou Ludmilou Konstancií rozenou hraběnkou z Bubna a Litic. Na třikrát odstupňovaném hranolovém podstavci s horním části na nárožích ozdobné voluty a plochy jsou vyplněny nápisy. Na straně západní: "HONORI DIVI IOANNIS NEPOMVCENI PATRONI REGNI FIERI FECIT", na straně jižní: "ILLVSSIMA D. D. LVDMILA CONSTAN S. R. S. C. DE KVPERVALD NATA C. DE BVBNA ET LITTICZ DOA IN RADNICZ ET SUCHOMAST DIE 18. MAR. 1727", na straně severní: "ILLVSSIM D. D. CASIMIR FERDINAND S. R. I. C. DE KVPPERVALD D. IN RADNICZ ET SUCHOMAST P. T. REGIVS CAPITAN. DISTRICT. PILS.", na straně východní: "FLOS PRAESENS DIVVS REMANET PER SAECVLA. DIE MARTII 18". Na dalším nízkém podstavci je nadživotní plastika světce v tradičním oděvu, v kontrapostu pravé nohy. Drží v pravici kříž s korpusem a v levé ruce kvadrátek. Zhotovena je z pískovce.

Barokní socha sv. Floriána pochází z 1. třetiny 18. století. Jedná se o sochu s podstavcem osazenou v polích v mírném svahu mezi dvěma stromy poblíž rozcestí Přívětice-Skomelno. Světec je zpodobněn v úboru římského vojáka s přílbou na hlavě, v pravé ruce drží typický atribut - vědro s vodou, kterou polévá hořící dům u své pravé nohy. Levou rukou přidržuje kopí s praporcem.

Fotografie

Sousoší Piety, sochy sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého v RadnicíchSousoší Piety, sochy sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého v Radnicích