Sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Vojtěcha a sv. Floriána v Nečtinech

Hrad Nečtiny - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

U hospodářského dvora stojí tři barokní sochy na soklech s aliančními znaky.

Historie

U hospodářského dvora stojí tři barokní sochy na soklech s aliančními znaky. Jde o sochy sv. Floriána a sv. Vojtěcha umístěné před bočním vchodem do dvora a o sochu sv. Jana Nepomuckého v zahradě vily čp. 16. Socha sv. Vojtěcha, zemského světce, je datována chronogramem do roku 1760. Socha sv. Floriána pochází z roku 1759, datace opět z chronogramu. Vznikla na objednávku Marie Karoliny z Hartigu, manželky Ferdinanda Františka z Kokořova, která nechala přestavět i farní kostel v Nečtinech. Ze stejného roku a od stejné fundátorky je také socha sv. Jana Nepomuckého, která ale byla bohužel značně poškozena - byla jí uražena hlava.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.