socha sv. Jana Nepomuckého

Radnice a bývalá radnice v Nepomuku (čp. 63, 126)
Radnice se secesní fasádou se nachází v Nepomuku na náměstí v domě čp. 63. Je na ní umístěna pamětní deska připomínající osvobození města v roce 1945. Stará radnice bývala na náměstí v čp. 126.

Rokycany
Střed města Rokycany byl vyhlášen v roce 1992 městskou památkovou zónou, na území města je v současné době 45 nemovitých kulturních památek.

Semněvice
Vesnice s kostelem sv. Jiří.

Silniční most v Dobřívu
Jednoobloukový most, který je 20 metrů dlouhý a 4 metry široký. Má zděné parapety a výrazně vzedmutou mostovku

Sloup se sochou sv. Michala a sochy sv. Floriána a sv. Vendelína v Nečtinech
Barokní patrový sloup sv. archanděla Michaela a dvojice soch sv. Floriána a Vendelína.

Socha sv. Jana Nepomuckého a boží muka v Krukanicích
Při silnici nad zámeckým areálem stojí mezi stromy barokní socha sv. Jana Nepomuckého a další sochařská díla.

Socha sv. Jana Nepomuckého a kříž v Tisu u Blatna
Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého datovaná špatně čitelným nápisem do roku 1825.

Socha sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie Immaculaty ve Vsi Touškově
Ve Vsi Touškově najdeme barokní sochu sv. Jana Nepomuckého. Socha Panny Marie Immaculaty byla odcizena, zůstal pouze podstavec se sloupem.

Socha sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie v Nebřezinech
Kamenná socha sv. Jana Nepomuckého z druhé čtvrtiny 18. století.

Socha sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou sv. Donáta v Oselcích
V Oselcích stojí při cestě ke kapli sv. Markéty barokní socha sv. Jana Nepomuckého. U lesní cesty směrem ke Kotouni se nachází sloup se sochou sv. Donáta.

Socha sv. Jana Nepomuckého pod Krašovem
Drobná pískovcová polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1743.

Socha sv. Jana Nepomuckého v Blovicích
Barokní sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1707 najdeme na blovickém náměstí.

Socha sv. Jana Nepomuckého v Borovech
Na okraji obce Borovy stojí u silnice barokní socha sv. Jana Nepomuckého.

Socha sv. Jana Nepomuckého v Čeminech
Malá litinová polychormovaná soška z poloviny 19. stolet.

Socha sv. Jana Nepomuckého v Černé Hati
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1736.

Socha sv. Jana Nepomuckého v Chříči
Barokní pískovcová socha na hranolovém soklu s konzolí pro lucernu.

Socha sv. Jana Nepomuckého v Hadačce
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého, na místě zvaném U Jána.

Socha sv. Jana Nepomuckého v Přestavlkách
Sochu sv. Jana Nepomuckého najdeme u kostela v Přestavlkách. Jedná se o lidové pojetí světce v podživotní velikosti. 

Socha sv. Jana Nepomuckého v Těnovicích
V Těnovicích na návsi je k vidění barokní socha sv. Jana Nepomuckého.

Socha sv. Jana Nepomuckého v Terešově
Pískovcová barokní socha z 18. století.