socha sv. Floriána

Kostel sv. Mikuláše ve Spáleném Poříčí
Kostel sv. Mikuláše najdeme ve Spáleném Poříčí na náměstí. Farní kostel tady existoval již ve 14. století. 

Merklín
Merklín je poprvé zmiňován roku 1356. Dominantou obce je zámek a kostel sv. Mikuláše.

Sloup se sochou sv. Michala a sochy sv. Floriána a sv. Vendelína v Nečtinech
Barokní patrový sloup sv. archanděla Michaela a dvojice soch sv. Floriána a Vendelína.

Sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Vojtěcha a sv. Floriána v Nečtinech
U hospodářského dvora stojí tři barokní sochy na soklech s aliančními znaky.

Sochy sv. Vavřince, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého ve Vysoké Libyni
Pozoruhodná skupina barokních kamenných soch na návsi.

Sousoší Piety, sochy sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého v Radnicích
Barokní sochy z první poloviny 18. století.

Zámek Štěnovice (čp. 1)
Barokní zámek ve Štěnovicích byl budován od roku 1723. V zámecké kapli se dochovala freska od Františka Julia Luxe.