Zámek Štěnovice (čp. 1)

Štěnovice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní zámek ve Štěnovicích byl budován od roku 1723. V zámecké kapli se dochovala freska od Františka Julia Luxe.

http://www.zamek-stenovice.cz

Historie

Barokní zámek s parkem ve Štěnovicích se spolu s hospodářským dvorem a pivovarem nachází na levém břehu řeky Úhlavy. Budova je patrová, má obdélníkový půdorys a vystupující rizalit kaple, zakončený věžičkou s lucernou. Fasády jsou barokně členěny bosovaným zaobleným nárožím, lesénami, kordonovou a hlavní římsou. Pod okny jsou štukové výplně parapetů, okna mají kamenná ostění s klenáky. Hlavní barokní vstupní portál má na klenáku dataci do roku 1723 a jméno stavebníka Jakuba Augustona mladšího. Interiér je pojat jako klasická pravidelná barokní dispozice se středovou chodbou, jež je zakončena kaplí Panny Marie. Přízemí je zaklenuto valenými klenbami. Patro má omítané stropy s fabiony. Jeho střed zaujímá velký sál otevřený do prostoru věže s výhledem na řeku. V kapli je zachována freska bohyně sadů Pomony od Františka Julia Luxe.

Vstup do zámeckého dvora je lemován sochami sv. Floriána, sv. Josefa a sv. Iva Bretaňského z doby po roce 1720. Dvůr se zámkem byl v době komunismu spravován Státním statkem Přeštice. Po roce 1989 se objekt dostal do rukou soukromých majitelů a byl zrekonstruován. Dnes se zde konají různé firemní akce či svatební obřady. Zámek je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.