Kostel sv. Mikuláše ve Spáleném Poříčí

Spálené Poříčí - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Kostel sv. Mikuláše najdeme ve Spáleném Poříčí na náměstí. Farní kostel tady existoval již ve 14. století.

Historie

Farní kostel stál ve Spáleném Poříčí již ve 14. století. Po požáru byl opraven. Z dalších úprav v roce 1694 pochází klenba a kaple sv. Barbory. Věž byla postavena roku 1704, do této doby sloužila dřevěná zvonice. Roku 1816 byla zvětšena kruchta, v letech 1801 a 1802 prodlouženo a zaklenuto kněžiště, ze sakristie upravena kaple a postavena sakristie dnešní. Současná podoba kostela pochází z roku 1882.

Kostel má půdorys latinského kříže. K trojboce uzavřenému kněžišti je připojena stejně široká obdélná loď se dvěma čtvercovými kaplemi po stranách. V průčelí je věž čtvercového půdorysu. V závěru je nika se sochou sv. Floriána. Interiér kostela osvětlují obdélná okna. Věž je zastřešena jehlancem. Závěr kněžiště je zaklenut klášterní klenbou, v křížení je klenba křížová, v lodi valená s lunetami. Připojené boční kaple jsou sklenuty plackami. Z původního gotického kostela se zachovala část obvodového zdiva. Střechy jsou valbové, nad lodí je sanktusová věž s lucernou. V interiéru je uložena renesanční křtitelnice z roku 1635. Uprostřed je hrobka hrabat z Clary a Aldringen z roku 1719 s náhrobníkem vsazeným do zdi. Okna kostela jsou zdobena vitrážemi malíře Josefa Hodka mladšího, rodáka z nedalekých Hořehled. Hřbitov byl zrušen po roce 1823. Před kostelem stojí železný kříž z 2. poloviny 19. století. Objekt je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Kostel sv. Mikuláše ve Spáleném Poříčí