Kozojedy

Kozojedy - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Někdejší trhové městečko s dominantou kostela sv. Mikuláše, původně gotickou stavbou obnovenou podle projektu architekta Santiniho.

http://www.obeckozojedy.eu/

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Kostel sv. Mikuláše v Kozojedech
Gotická jednolodní stavba získala při barokní přestavbě osově umístěnou věž na originálním půdorysu sférického čtverce a nové západní průčelí s kruhovými okny.

Pomník padlým v 1. sv. válce v Kozojedech

Pomník padlým v 1. sv. válce v Kozojedech
Kubisticky pojatý figurální pomník obětem první světové války.

Výklenková kaplička v Kozojedech

Výklenková kaplička v Kozojedech
Drobná barokní výklenková kaplička sv. Anny.

Historie

Ves Kozojedy se rozkládá 7 km jihovýchodně od Kralovic nad strmým svahem, spadajícím do údolí řeky Berounky. První zmínku v písemných pramenech o ní nacházíme v roce 1352, kdy se zároveň připomíná i zdejší kostel sv. Mikuláše. Starší dějiny vsi, v roce 1514 povýšené králem Vladislavem II. Jagellonským na městečko s právem týdenního trhu a užíváním znaku, jsou spojeny s nedalekým hradem Krašovem a jeho panstvím. V době třicetileté války byly Kozojedy vypleněny a poté přišly i o status městečka. V roce 1678 se jako součást krašovského statku staly majetkem kláštera v Plasích. K plaskému panství, nejprve v držení řádu cisterciáků a po roce 1826 rodu Metternichů, zůstalo po zbytek období patrimoniální správy. Od poloviny 19. století jsou Kozojedy samostatnou obcí, která získala v průběhu 20. století charakter malého městečka. V letech 1832–1847 zde jako farář působil Jan Jindřich Marek, obrozenecký literát činný pod pseudonymem Jan z Hvězdy, který učinil z Kozojed kulturní centrum lokálního významu. Ve druhé polovině 19. a v první třetině 20. století zde fungovala strojírna a v okolí se těžila břidlice. Průmyslový rozvoj se odrazil v demografickém růstu lokality a zanechal stopu i v jejím půdorysném uspořádání vznikem zástavby severozápadně od historického jádra obce.

Fotografie

Pomník padlým v 1. sv. válce v KozojedechVýklenková kaplička v Kozojedech