Žebnice

Žebnice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Vesnice rozložená po obou stranách údolí potoka, na vyvýšené terase stojí v jádru gotický kostel s barokní farou.

http://www.zebnice.cz/

Památky v oblasti

Fara v Žebnici (čp. 1)

Fara v Žebnici (čp. 1)
Budova fary byla dostavěna a vysvěcena v roce 1741 za opata Celestina Stoye.

Kostel sv. Jakuba Většího v Žebnici

Kostel sv. Jakuba Většího v Žebnici
V letech 1784–1785 byla provedena novostavba farního kostela, v roce 1741 byla naproti kostelu vystavěna také nová barokní budova fary.

Smírčí kříž a hraniční kámen u Žebnice

Smírčí kříž a hraniční kámen u Žebnice
Dvě kruhové křížové stély, typické pro oblast severního Plzeňska. Jedna ze stél je zabudovaná ve stěně stodoly naproti domům čp. 23 a 25 uprostřed vsi. Má na sobě reliéf berličkového kříže. Druhá stéla stojí u dřevěného kříže a kamenného po ...

Historie

Ves náležela k panství plaského kláštera, poprvé je zmíněna v polovině 13. století. Roku 1346 byla právě plaským klášterem znovu emfyteuticky vysazena. V roce 1421 byla vesnice zastavena Burjanovi z Gutštejna, který ji připojil k panství Bělá. Již v roce 1502 ale klášter ves vyplatil a opět připojil ke klášternímu majetku. V jeho správě zůstala až do josefinských reforem. Po zrušení patrimoniální správy v roce 1850 se Žebnice stala samostatnou obcí, od roku 1980 je součástí Plas.

Fotografie

Fara v Žebnici (čp. 1)Kostel sv. Jakuba Většího v ŽebniciSmírčí kříž a hraniční kámen u Žebnice