Kapličky a socha sv. Jana Nepomuckého v Nekmíři

Nekmíř - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko, historismus, neogotika
historická epocha: novověk

Stručné představení

Na okraji vsi při silnici na Tatinou stojí kvalitní barokní socha sv. Jana Nepomuckého, v centru obce malá zděná kaple, severně od hájovny drobná zděná novogotická kaplička.

Historie

Na okraji vsi při silnici na Tatinou stojí kvalitní barokní socha sv. Jana Nepomuckého s vročením 1742. V centru obce při potoce byla kolem roku 1900 vystavěna malá zděná kaple s trojbokým závěrem a sanktusníkem na vrcholu střechy. Před rokem 2000 prošla celkovou obnovou. Asi 1 km jižně od vsi se nachází bývalá hájovna Lipovice, při níž byl v 18. století zřízen také lovecký zámeček, později zaniklý. V lese severně od hájovny stojí drobná zděná novogotická kaplička, upomínající na tragické úmrtí hraběnky Terezie Kerssenbrockové, rozené Lažanské, která zde byla v září 1884 nešťastně zastřelena během honu.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.