Historické jádro vsi Mítov

Mítov - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

V Mítově najdeme hodnotné stavby, jež jsou cenným dokladem lidové architektury. Roku 1995 tady byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Historie

Vesnice Mítov se rozkládá ve svahu při silnici. Ve středu venkovské zástavby se nachází kaplička sv. Václava. Nad ní je umístěna velká a dobře dochovaná bývalá hájovna čp. 7. Zajímavé je i vedle stojící klasicistní zděné stavení čp. 6. Další stará roubená stavba čp. 17 či omítnuté chalupy čp. 18, 23 a 27 stojí u cesty vedoucí ke mlýnu. Hodnotnou stavbou je rovněž roubený patrový vodní mlýn čp. 14 s obnoveným mlýnským kolem a náhonem. Původně panský Dolejší mlýn koupil roku 1820 Antonín Moser. U nádrže stávala jedna z vysokých pecí. Za budovami mlýna se nachází zděná chalupa s empírovou fasádou. Hořejší mlýn stojí za vsí směrem k Novým Mitrovicím. V roce 1995 byla v Mítově vyhlášena vesnická památková zóna. 

Fotografie

Historické jádro vsi MítovHistorické jádro vsi Mítov