Plzeň-Nová Hospoda

Plzeň-Nová Hospoda - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Dvůr Grünhof na okraji křimického panství dal na počátku novověku vzniknout dnešní městské části Plzně Nové Hospodě.

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Mohylové pohřebiště u Nové Hospody
V lese u Nové Hospody jsou patrné mohylové náspy upozorňující na existenci mohylového pohřebiště z doby bronzové, jehož velká část zanikla během výstavby nedalekých rodinných domů.  

Historie

Západně od Plzně, při cestě na Vejprnice, se nachází bývalý vrchnostenský dvůr zvaný Grünhof. Vznikl z podnětu křimické vrchnosti koncem 17. století a dodnes jsou jeho pozůstatky na Nové Hospodě patrné. Tato malá osada se totiž začala pozvolna rozrůstat až o sto let později, kdy se poprvé uvádí také v tereziánském katastru. Tehdy tu bývala panská hospoda a pouhé čtyři usedlosti. K nim posléze přibyla ještě hájovna a myslivna. Největší stavební rozkvět nastal až v průběhu 19. století, neboť již roku 1838 tu stálo 28 domů.

Novohospodská náves je obdélná, protáhlá, uzavřená ze tří stran domy a na východní straně jí dominuje bývalý areál vrchnostenského dvora, který v minulosti sloužil jako hospoda, od východu k němu přiléhá sýpka z konce 17. století. Ostatní návesní domy bohužel ztratily svou historickou hodnotu, neboť byly moderními přestavbami výrazně proměněny. Drobnou sakrální architekturu zastupuje tradiční návesní kaplička z roku 1857. Jedná se o čtyřboký objekt zaklenutý stlačenou valenou klenbou, jehož fasádu zdobí pilastry s hlavicemi a profilovaná korunní římsa. Poměrně sporý výčet usedlostí v Nové Hospodě zakončuje několik domů při cestě na Domažlice, jejichž průčelí zdůrazňují brány. V zadních částech jsou ještě patrné stodoly, dnes již povětšinou adaptované k jiným účelům.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.