Chotěšovský klášter

Dolany
Vesnická památková rezervace v mírně zvlněné krajině povodí Berounky.

Hospodářský dvůr v Tlučné
Rozsáhlý vrchnostenský hospodářský dvůr.

Kostel Nejsvětější Trojice v Jezné
Dnešní podoba kostela Nejsvětější trojice na půdorysu kříže pochází z barokní přestavby z roku 1767.

Nýřany
Ves patřící původně k chotěšovskému klášteru zaznamenala rozkvět v 19. století spojený s rozvojem těžby uhlí.

Vejprnice
Obec rozvinutá především po druhé polovině 19. století s dominantou barokního kostela sv. Vojtěcha.

Zíchov
Zíchov dnes spadá pod Koloveč, v obci zbytky středověké tvrze v někdejším panském hospodářském dvoře.