Kostel Nejsvětější Trojice v Jezné

Jezná - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Dnešní podoba kostela Nejsvětější trojice na půdorysu kříže pochází z barokní přestavby z roku 1767.

Historie

Kostel stojí ve středu malé trojúhelníkovité návsi obce připomínané již roku 1272 jako majetek chotěšovského kláštera. Dnešní podoba kostela Nejsvětější trojice na půdorysu kříže pochází z barokní přestavby z roku 1767. Přestavěn byl gotický kostel středověkého založení zasvěcený sv. Václavu a Nejsvětější Trojici. Využity z něj byly části zdiva věže. V jednolodním interiéru se nachází nástěnné malby od J. Herzoga z roku 1854, a dva znakové náhrobníky z let 1552 a 1566.
Hned vedle budovy kláštera leží areál barokně klasicistní fary, ke které přiléhá velký hospodářský dvůr, část bývalého poplužního dvora.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.