Zíchov

Zichov - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Zíchov dnes spadá pod Koloveč, v obci zbytky středověké tvrze v někdejším panském hospodářském dvoře.

http://www.mestyskolovec.cz/

Památky v oblasti

Tvrz Zichov (čp. 1)

Tvrz Zichov (čp. 1)
Zbytky bývalé tvrze v budově hospodářského dvora.

Historie

Zíchov (často psán také jako Zichov) je od roku 1960 součástí městečka Koloveč, se kterým měl i společnou historii. První zmínka o Zíchovu je z roku 1273, kdy je uveden mezi majetky kláštera v Chotěšově. Klášter Zíchov několikrát zastavil. Do světských rukou se dostal definitivně někdy mezi lety 1367 – 1379. Vystřídaly se zde různé zemanské rody, jeden z nich se přímo psal ze Zíchova.

Ve vsi byla postavena tvrz, nevíme však kdy, protože se o ní píše v pramenech jen velmi zřídka. Od konce 15. století do roku 1589 patřil Zíchov pánům z Roupova. Poté Žákavcům ze Žákavy, kteří si však postavili renesanční zámek v Srbicích. Tvrz se změnila v sídlo správy a byla postupně začleněna do panského dvora, který začal sloužit hospodářským účelům.

V berní rule 1654 nebyl Zíchov uveden vůbec, snad ves za třicetileté války zanikla. Roku 1711 připadla obec pod statek Chudenice.

Roku 1874 byla pod panským dvorem postavena malá obdélná kaplička Jana Nepomuckého se zvoničkou a sedlovou střechou, pro kterou hrabě Evžen Černín obstaral malý zvon a daroval rovněž dřevo. Stavbu platili obyvatelé Zíchova. Uvnitř jsou svaté obrázky.

Již za první republiky přijížděli do Zíchova hosté na léto. Vyhlášena byla zejména hospoda V Zátiší. Dnes má Zíchov jen kolem 50 stálých obyvatel.

Z lidové architektury v obci stojí za zmínku objekty čp. 6 a 7, u kterých se dochovaly brány s překladem a menší zděné špýchary. Další zajímavé domy najdeme ve svahu nad areálem hospodářského dvora.

Poblíž Zíchova byl Cingrošův lom, kde se lámal kvalitní stavební kámen.

Fotografie

ZichovTvrz Zichov (čp. 1)