Tasnovice

Tasnovice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Vesnice, ze které je nejsnáze přístupné starobylé hradiště Štítary/Tasnovice s kostelem sv. Vavřince.

http://www.horsovskytyn.cz/

Památky v oblasti

Boží muka v Tasnovicích

Boží muka v Tasnovicích
Boží sloupková muka s kaplicí, patrně z 16. století.

Fotografie neexistuje.

Kostel sv. Vavřince v Tasnovicích
Bývalý farní kostel obce Štítary.

Zřícenina tvrze Tasnovice

Zřícenina tvrze Tasnovice
Zbytky věžovité středověké obytné věže.

Historie

Tasnovice leží 9 km severozápadně od Horšovského Týna na řece Radbuze. První zmínka o nich je z roku 1235. Tehdy se po Tasnovicích psal vladyka Hartman, který pocházel pravděpodobně z rodu Prostibořiců. Prvním v pramenech zmíněným majitelem zdejší tvrze byl Bohuše z Tasnovic (zmiňován 1357 – 1371). Vladykové z Tasnovic vládli na tvrzi ve 14. a 15. století, pak se zde vystřídala řada dalších rodů. Najdeme mezi nimi např. Vidršpergáry, Ronšperky, místní větev Černínů či německý rod Helversenů z Helversheimu. Roku 1659 (ale právně až 1735) byly Tasnovice připojeny k panství Trautmansdorfů v Horšovském Týně. Postupně zde převážilo německé obyvatelstvo, po jejich odsunu počet místních obyvatel prudce poklesl. 

Nad obcí stojí staré slovanské hradiště s kostelem sv. Vavřince, který vznikl v dnešní podobě nejpozději v polovině 13. století. Kostel patřil k farnosti v sousedních Štítarech. Hradiště je označováno jako Štítary, či Tasnovice, leží na vrchu nad oběma vesnicemi.

Na pravém břehu Radbuzy se nachází areál bývalého vrchnostenského dvora, který vznikl v 18. – 19. století. Poblíž se zachovaly zbytky staré vodní tvrze, zmiňované poprvé ve 14. století (zbytky spodní části obytné věže, část vodního příkopu). 

V Tasnovicích najdeme několik zajímavých lidových staveb, jde převážně o větší zděné usedlosti se štukovou výzdobou na fasádách. Na návsi vyniká čp. 10, původně trojdílná chalupa chlévního typu se středním roubeným dílem se síní. U čp. 8 a 16 se dochovaly brány s překladem. Původní charakter návsi narušila v severní části nevhodná výstavba bytovky.

Fotografie

TasnoviceBoží muka v TasnovicíchZřícenina tvrze Tasnovice