Hradiště u Březiny

Březina - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk, středověk

Stručné představení

Lokalita byla osídlena pravděpodobně v pozdně halštatském období a raném středověku.

Historie

Lokalita se nachází nad obcí Březina na vrchu Hradiště (619 m n. m.), k lokalitě vede červená turistická značka spojující Březinu a Volduchy. Opevnění hradiště bylo tvořeno z ordovických křemenců, je nepravidelně oválného půdorysu. Dodnes jsou velmi dobře dochovány 5 až 6 metrů vysoké kamenné valy, přerušené na dvou místech lesní cestou. Vnitřní plocha hradiště je cca 1,5 hektaru. Lokalita byla osídlena pravděpodobně v pozdně halštatském období a raném středověku. Zájmu archeologů se místo těší již od počátku 19. století. V roce 1840 zde Matyáš Kalina z Jäthensteinu neúspěšně hledal hrob kněžny Kazi. Z místa jsou známy nálezy keramiky z 9. a 10. století, ale i jeden pravěký střep z doby halštatské a keramika vrcholně středověká z 15.–16. století. Zatím poslední archeologické průzkumy tu podnikly Jaroslav Bašta a Karel Sklenář. Březina je považována za jedno z nejstarších slovanských hradišť na území středozápadních a západních Čech. Dokládá pronikání slovanského obyvatelstva do neosídleného lesnatého území. Na vrcholu vrchu Hradiště je v současnosti dřevěný altánek, který poskytuje nádhernou vyhlídku do kraje.

Fotografie

Hradiště u BřezinyHradiště u Březiny