Mohylové pohřebiště Černá myť u Červeného Hrádku

Plzeň-Červený Hrádek - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Jedno z největších a nejlépe zachovalých mohylových pohřebišť na Plzeňsku se nachází v lese severně od vsi Červený Hrádek.

Historie

Necelé 2 km severně od centra vsi Červený Hrádek se nachází na zalesněném návrší mohylové pohřebiště. Dodnes patrné drobné vyvýšeniny uspořádané v protáhlém pásu východo-západní orientace upozorňují na existenci pravěkého pohřebiště. První průzkum Červené Myti, avšak bez archeologické dokumentace, provedl v roce 1866 František Pecháček. Podrobně však celou nálezovou situaci popsal až František Xaver Franc, jenž vytvořil plán lokality, v němž předpokládal výskyt a přibližnou polohu zhruba 55 hrobů. Do současnosti bylo prokopáno celkem 27 mohyl, ve dvou větších skupinách oddělených od sebe pásem bez pohřbů, z nichž velká část pochází ze střední doby bronzové, jen několik málo mohyl je halštatských. V roce 2014 bylo na základě analýzy lidarového snímkování této lokality identifikováno celkem 66 objektů.

Červená Myť je dnes považována za jedno z mála velkých a dobře dochovaných mohylových pohřebišť na Plzeňsku.  

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.