halštatské pohřebiště

Mohylové pohřebiště Černá myť u Červeného Hrádku
Jedno z největších a nejlépe zachovalých mohylových pohřebišť na Plzeňsku se nachází v lese severně od vsi Červený Hrádek.

Újezd u Svatého Kříže
Kostel Povýšení svatého Kříže je zajímavou barokní stavbou. Nedaleko stojí také fara, která je však daleko mladší.