doby bronzová

Mohylové pohřebiště Černá myť u Červeného Hrádku
Jedno z největších a nejlépe zachovalých mohylových pohřebišť na Plzeňsku se nachází v lese severně od vsi Červený Hrádek.

Mohylové pohřebiště u Nové Hospody
V lese u Nové Hospody jsou patrné mohylové náspy upozorňující na existenci mohylového pohřebiště z doby bronzové, jehož velká část zanikla během výstavby nedalekých rodinných domů.