František Pecháček

Mohylové pohřebiště Černá myť u Červeného Hrádku
Jedno z největších a nejlépe zachovalých mohylových pohřebišť na Plzeňsku se nachází v lese severně od vsi Červený Hrádek.