husitské války

Bohy
Ves ze 13. století se zříceninou hradu Krašov a barokním dochovaným mlýnem.

Cisterciácký klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Plasích (čp. 2)
Objekt kláštera s kostelem je ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích a funguje zde několik prohlídkových okruhů.

Klášter
Obec Klášter se rozkládá nedaleko Nepomuku pod vrchem Zelenou horou, na níž stojí stejnojmenný zámek. V obci jsou dodnes patrné pozůstatky cisterciáckého kláštera Pomuk, který byl zničen v době husitských válek.

Kostel Nejsvětější Trojice v Mešnu
Kostel se stal dominantou obce, jeho štíhlá věž je viditelná již zdálky.

Kostel sv. Bartoloměje v Březíně
Barokní kostel postavený mezi lety 1722 až 1725 podle plánů významného projektanta Tomáše Haffeneckera na místě staršího gotického kostela.

Kostel sv. Jakuba Většího v Nečtinech
V letech 1750-1752 byl rozpadlý kostel nahrazen novostavbou sponzorovanou Marií Karolínou z Kokořova.

Kostel sv. Jana Křtitele v Kladrubech
Dlouholetá neúdržba se podepsala na špatném stavu kostela.

Kostel sv. Markéty v Chomli
Kostel z druhé poloviny 15. století.

Kostel sv. Petra a Pavla v Křečově
Z původní gotické stavby se dochovalo pravděpodobně zdivo trojboce uzavřeného presbytáře, zbytek jednolodní stavby pochází z barokní přestavby z roku 1683. Pod kostelem pozdně barokní fara.

Kostel sv. Vavřince přestavěný na sýpku v Merklíně
Kostel sv. Vavřince v osadě Bijadla byl po zrušení za císaře Josefa II. přebudován na sýpku.

Merklín
Merklín je poprvé zmiňován roku 1356. Dominantou obce je zámek a kostel sv. Mikuláše.

Město Touškov
Městečko venkovského typu s dominantou pozdně barokního kostela a souborem domů s unikátně dochovanými gotickými jádry.

Nepomuk
Nepomuk je jedním z hlavních center okresu Plzeň-jih. V roce 1730 byl povýšen na město. Mezi zajímavé památky patří kostel sv. Jana Nepomuckého či kostel sv. Jakuba Většího. Nejznámějším rodákem je sv. Jan Nepomucký.

Nezdice
Obec Nezdice najdeme nedaleko Přeštic. První písemná zpráva pochází z roku 1243.

Plasy
Město ležící v údolí řeky Střely s dominantou kláštera založeného ve 12. století, barokně přestavěného J. B. Santinim a v 19. století sloužícího jako sídlo Metternichů.

Přeštice
Přeštice patří k hlavním centrům okresu Plzeň-jih. První písemná zmínka pochází z roku 1226. Dominantou města je velkolepý chrám Nanebevzetí Panny Marie. Nejznámějším rodákem je skladatel a pedagog Jakub Jan Ryba.

Rokycany
Střed města Rokycany byl vyhlášen v roce 1992 městskou památkovou zónou, na území města je v současné době 45 nemovitých kulturních památek.

Seč
Vesnici Seč najdeme blízko Blovic. První zmínka o obci pochází z roku 1318. Dominantou je kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Štěnovice
Štěnovice najdeme nedaleko Plzně. Poprvé je obec zmiňována roku 1327.

Sýpka v Merklíně (bývalý kostel sv. Vavřince)
Kostel sv. Vavřince v osadě Bijadla byl po zrušení za císaře Josefa II. přebudován na sýpku.