nálet

Město Touškov
Městečko venkovského typu s dominantou pozdně barokního kostela a souborem domů s unikátně dochovanými gotickými jádry.