Amand Streer

Znám též jako: Amandeus Streer

Základní informace

Poslední opat kladrubského kláštera.

narozen: 17. zari 1702, Stříbro
zemřel: 1783, Kladruby
obory působnosti: duchovní

Životopis

Poslední opat kladrubského kláštera. Pocházel ze Stříbra, kde se narodil 17. září 1702 do rodiny urozeného pána Wenzela Streera a jeho manželky Anny Marie. Po vstupu do kláštera v roce 1724 a po absolvování teologických studií přijal v roce 1728 v necelých šestadvaceti letech kněžské svěcení a už v roce 1729 se stal převorem kladrubského konventu. Působil jako profesor teologie na klášterní škole, od roku 1736 jako farář v Touškově a poté od roku 1739 jako profesor filozofie v pražském arcibiskupském semináři. V roce 1741 byl jmenován superiorem přeštického proboštství a v tomto úřadu setrval až do roku 1749. Odtud se také dostal do rodiny knížete Morzina z Lukavic, kde působil od roku 1746 jako rodinný vychovatel. Do funkce opata kladrubského kláštera byl zvolen v roce 1756 jako v pořadí 45. představený této významné duchovní, kulturní a hospodářské instituce. Schopný opat Streer nechal realizovat řadu stavebních podniků jako například dostavbu nového konventu kláštera v Kladrubech, dokončení novostavby přeštického poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie (1763–1775) nebo stavbu farního kostela sv. Jana Křtitele v Městě Touškově (1777–1778), obojí posledně uvedené za účasti slavného stavitele pozdního baroka Antonína Haffeneckera. Rovněž ve městě Kladrubech nechal opat v roce 1779 provést výstavbu nového farního kostela sv. Jakuba, financovanou částečně z veřejné sbírky a částečně z prostředků kláštera. Opat Amand Streer zemřel v roce 1783, kdy eskaloval tlak státu vůči řeholním institucím. Po jeho smrti nebyla povolena volba nového opata, o dva roky později byl kladrubský klášter zrušen.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Amand Streer