Neurazy

Neurazy - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Vesnice Neurazy leží mezi městy Nepomuk a Plánice. V obci najdeme několik zajímavých památek, především dřevěnou zvonici a kostel sv. Martina.

http://www.neurazy.cz

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Venkovské usedlosti v Neurazech (čp. 47, 110)
V Neurazech najdeme venkovské usedlosti s bohatě zdobenými secesními fasádami.

Historie

Vesnice Neurazy se rozkládá pod vrchem Kakovem asi 7 km jihozápadně od města Nepomuk, také nedaleko města Plánice v okrese Plzeň-jih. Částí obce jsou Klikařov, Nová Ves, Partoltice, Radochovy, Soběsuky, Vojovice. Obec sousedí na severovýchodě s rozsáhlým lesnatým komplexem přírodního parku Plánický hřeben. Její historie je spjata s pomuckým cisterciáckým klášterem. Místo ležící na staré obchodní stezce vedoucí z Prahy přes VrčeňKlatovy do Bavorska je však mnohem starší. Po zániku kláštera za husitských válek připadly Neurazy k panství Zelená Hora. V roce 1556 patřily k dílu panství, který byl v držení Ladislava ze Šternberka. Roku 1638 byly připojeny ke statku v Plánici. V roce 1920 zde žilo 676 obyvatel a bylo tady 112 domů. V roce 1991 tu žilo 345 obyvatel.

V obci najdeme kostel sv. Martina, v jeho sousedství pak zajímavou dřevěnou zvoničku. Za pozornost stojí také venkovské usedlosti se secesními fasádami, budova fary a socha sv. Jana Nepomuckého.

Řídícím učitelem školy v Neurazech byl prozaik Jan Liška (1859–1926). Školním správcem se stal roku 1888 a byl jím až do roku 1919, kdy odešel na trvalý odpočinek. S obcí je spjat také katolický kněz, cestovatel, orientalista a spisovatel Alois Musil (1868–1944), jenž pobýval na místní faře.

Významné pověsti

Jak přišly Neurazy ke svému jménu

Pověst vypráví o tom, jak přišla vesnice Neurazy ke svému jménu. V okolních lesích žil na samotě silný muž, pro nějž nebyl problém vyvalit ze země vzrostlý strom. Zpráva se dostala až ke zdejšímu pánu, který se chtěl přesvědčit. Vyhledal muže, ukázal na vzrostlý buk a poručil, aby silák strom vytrhl a snesl ho do údolí. Slíbil mu bohatou odměnu, pokud se mu podaří, aby neurazil ani jednu větvičku. Muž se dal do díla, vytrhl buk a nesl ho do údolí, kde už na něho čekal pán. Silák zdaleka volal: „Pane, neurazil, pane, neurazil.“ Dostal slíbenou odměnu a navíc i kus půdy, na níž postavil chalupu. Muži se od té doby říkalo Valibuk a ves, jež poté na tomto místě vyrostla, dostala jméno Neurazy

Významné osobnosti

Alois Musil

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.