zvonička

Kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého v Příchovicích
Na návsi v Příchovicích je k vidění kaple sv. Jana Nepomuckého. Před ní stojí světcova socha.

Kaple v Milínově
Návesní kaple v obci Milínov představuje čtvercovou stavbu se zvoničkou a pozdně barokní členěnou fasádou. 

Kaplička v Hůrkách
Kaple z 2. poloviny 19. století.

Neurazy
Vesnice Neurazy leží mezi městy Nepomuk a Plánice. V obci najdeme několik zajímavých památek, především dřevěnou zvonici a kostel sv. Martina.

Petrovice
Malá vesnička nedaleko Kozinova Újezda. Lidová architektura.