Zřícenina kostela sv. Anny v Pořejově u Žebráků

Žebráky - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Poutní kostel svaté Anny zanikl po druhé světové válce v souvislosti s odsunem německého obyvatelstva, z barokního chrámu zbyly jen holé obvodové zdi.

Historie

Zhruba sedm kilometrů jihozápadně od Tachova, ve zvlněné a zčásti zalesněné krajině přírodního parku Český les, ležely ještě v polovině 20. století vesnice Pořejov a Bažantov. Obě zaniklé osady spojovala silnice, překonávající dva kopce, jejichž nadmořská výška se blíží 700 metrům. Temeno jednoho z nich kdysi zdobil poutní kostel svaté Anny, který je dnes pouze smutnou a opuštěnou zříceninou.

Na místě pozdějšího chrámu stávala v polovině 17. století dřevěná kaple, která byla záhy nahrazena novým raně barokním svatostánkem, vybudovaným v letech 1660 až 1663 neznámým pražským architektem. Svatyni nechala na důkaz díků za své uzdravení postavit majitelka pořejovského statku Veronika Kateřina Alsterlová. Jednoduchá stavba byla záhy rozšířena o boční kaple. Provoz poutního místa zabezpečovali v 18. století dva poustevníci. Kostel se stal obětí josefínských reforem a reorganizace farní sítě, roku 1786 byl zrušen a uzavřen. Chátrající památka byla na náklady věřících z okolních obcí roku 1808 obnovena a znovu vysvěcena, o rok později musela být po zásahu bleskem důkladně opravena. Roku 1883 postihla chrám další rána v podobě požáru, který zničil jeho vnitřní zařízení. Po skončení druhé světové války zanikly v důsledku odsunu německého obyvatelstva vsi Pořejov a Bažantov. Obdobný osud zanedlouho postihl i nevyužívaný poutní kostel svaté Anny. Zrušená svatyně za necelých sedmdesát let zcela zpustla. Sesuv střechy zdevastoval interiér, kvůli vážně narušené statice hrozí zřícení obvodových zdí budovy.

Svatostánek se skládal z obdélníkové lodi, na kterou navazoval pravoúhlý presbytář, za nímž se nacházela čtvercová sakristie. K bočním stěnám kněžiště přiléhaly dvě obdélníkové kaple, před západním průčelím sakrálního objektu se nalézala čtvercová předsíň. Loď spolu se sakristií bývaly opatřeny plochým stropem, nad presbytářem bylo dříve možno spatřit valenou klenbu s lunetami. Část mobiliáře podlehla zkáze, zachránit se povedlo pouze dřevěné barokní sousoší Poslední večeře, které bylo převezeno do tachovského muzea.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.