poutní místo

Kaple sv. Markéty v Oselcích
Barokní kaple sv. Markéty nad obcí Oselce je tradičním poutním místem regionu.

Kaple sv. Vojtěcha ve Vrčeni
 Poutní kapli sv. Vojtěcha najdeme nedaleko Vrčeně. Místo je spojeno se svatovojtěšskou legendou.

Klatovy
Stejnojmenné nejvýznamnější královské město bývalého klatovského okresu založil ve 2. polovině 13. století Přemysl Otakar II. k ochraně pasovské obchodní stezky. V 19. století pak Klatovy prosluly zvláště pěstováním a šlechtěním karafiátů.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích
Dominantou Přeštic a okolí je monumentální barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie vystavěný dle návrhu architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera a v roce 2008 prohlášený za národní kulturní památku.

Kostel sv. Anny Samotřetí v Pernolci
Novorománský kostel svaté Anny Samotřetí byl vybudován na přelomu 19. a 20. století poblíž Pernolce na místě starší poutní kaple.

Kostel sv. Anny v Plané
Barokní kostel svaté Anny se nachází nedaleko Plané, interiér památky je vyzdoben barokními freskami a ukrývá vzácný raně barokní epitaf.

Kostel sv. Bartoloměje v Ošelíně
Pohledný kostelík svatého Bartoloměje získal svou dnešní podobu barokní přestavbou na počátku 18. století, kdy v něm také byla vybudována schirndingovská hrobka.

Kostel sv. Bartoloměje v Pístově
Hlavním turistickým lákadlem malé obce Pístov je barokní poutní kostel svatého Bartoloměje, výstavná stavba pozoruhodná svým architektonickým řešením i výzdobou.

Kostel sv. Jakuba v Brodu nad Tichou
Původně gotický a poté zčásti zbarokizovaný kostel svatého Jakuba Většího se pyšní bohatou vnitřní výzdobou a zařízením, které většinou pochází z 18. století.

Loreta v Boru u Tachova (čp. 277)
Raně barokní loreta z konce 17. století, která ukrývá známou sošku černé Madony borské, je jedním z důležitých poutních míst Tachovska i celých západních Čech.

Nepomuk
Nepomuk je jedním z hlavních center okresu Plzeň-jih. V roce 1730 byl povýšen na město. Mezi zajímavé památky patří kostel sv. Jana Nepomuckého či kostel sv. Jakuba Většího. Nejznámějším rodákem je sv. Jan Nepomucký.

Přeštice
Přeštice patří k hlavním centrům okresu Plzeň-jih. První písemná zmínka pochází z roku 1226. Dominantou města je velkolepý chrám Nanebevzetí Panny Marie. Nejznámějším rodákem je skladatel a pedagog Jakub Jan Ryba.

Zámek Zelená Hora (čp. 1)
Zelená Hora dominuje celému Nepomucku. Na barokní zámek byla přestavěna za Václava Vojtěcha ze Šternberka. Nejvíce ji proslavil nález Rukopisu zelenohorského a v novodobé historii zfilmovaný román Miloslava Švandrlíka Černí baroni. 

Zřícenina kostela sv. Anny v Pořejově u Žebráků
Poutní kostel svaté Anny zanikl po druhé světové válce v souvislosti s odsunem německého obyvatelstva, z barokního chrámu zbyly jen holé obvodové zdi.

Zřícenina kostela sv. Apolonie s kaplí Panny Marie Pomocné u Málkova
Zaniklý kostel svaté Apolonie býval v 17. a 18. století oblíbeným cílem zbožných poutníků z Čech i Bavorska, kdysi honosná stavba se po druhé světové válce proměnila ve zříceninu.

Zřícenina kostela sv. Jana Křtitele v Kočově
Působivý barokní chrám svatého Jana Křtitele z poloviny 18. století se po svém zrušení, které proběhlo v rámci josefínské reorganizace farní správy, proměnil v opuštěnou zříceninu.