Český les

Bezdružice
Město Bezdružice se nachází asi tři kilometry severně od Konstantinových Lázní, hlavním turistickým lákadlem obce, která byla v písemných pramenech poprvé zmíněna roku 1227, je barokní zámek.

Chodský Újezd
Pohraniční obec Chodský Újezd byla od svého vzniku privilegovanou chodskou vsí, která byla podřízena přímo králi, roku 1995 byla prohlášena vesnickou památkovou zónou.

Horní Jadruž
Ves Horní Jadruž se nachází v sousedství Chodského Újezdu, její historické jádro vrcholně středověkého původu bylo roku 1995 prohlášeno vesnickou památkovou zónou.

Přimda
Historie obce Přimda je neoddělitelně spojena se stejnojmenným románským hradem, který se tyčí na kopci nad městem.

Rozvadov
Pohraniční obec Rozvadov se v písemných pramenech poprvé objevila roku 1581, v létě roku 1621 se poblíž ní odehrála jedna z důležitých bitev třicetileté války.

Staré Sedliště
Obec Staré Sedliště existovala už na sklonku 12. století, ve vlastnictví vesnice a od 16. století městečka se vystřídala řada šlechtických rodů, mezi jinými Kfelířové ze Zakšova nebo Brisigellové.

Tachov
Osídlení na místě budoucího Tachova existovalo už ve 12. století, za Přemysla Otakara II. zde bylo založeno královské město, které sehrálo důležitou úlohu v dějinách západních Čech i celého Českého království.

Zadní Chodov
Zadní Chodov patřil ve středověku k privilegovaným chodským vsím, jejichž obyvatelé byli podřízeni přímo panovníkovi a výměnou za četné výsady a svobody měli konat strážní službu v pohraničních lesích.

Zřícenina hradu Přimda
Přimda je po Pražském hradu nejstarším dochovaným kamenným hradem na našem území a symbolem Tachovska i celých západních Čech.

Zřícenina kostela sv. Anny v Pořejově u Žebráků
Poutní kostel svaté Anny zanikl po druhé světové válce v souvislosti s odsunem německého obyvatelstva, z barokního chrámu zbyly jen holé obvodové zdi.