Zřícenina kostela sv. Apolonie s kaplí Panny Marie Pomocné u Málkova

Málkov - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - poutní areál
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Zaniklý kostel svaté Apolonie býval v 17. a 18. století oblíbeným cílem zbožných poutníků z Čech i Bavorska, kdysi honosná stavba se po druhé světové válce proměnila ve zříceninu.

Historie

Malebná zřícenina poutního kostela svaté Apolonie se nachází zhruba v polovině cesty mezi obcemi Málkov a Nová Ves, v zalesněné kopcovité krajině nedaleko silnice, která spojuje obě uvedené vesnice. Chrám býval obklopen malou roztroušenou osadou s názvem Apolena, která zanikla po druhé světové válce.

Vznik a nejstarší dějiny kdysi významného poutního místa zůstávají zahaleny tajemstvím, víme pouze, že někdy před rokem 1580 byla v blízkosti studánky, z níž prýštila voda léčící poruchy zraku, vybudována menší kaple. V průběhu 17. století se neustále zesiloval proud poutníků z Čech i z Bavorska, mířící k zázračnému prameni. Kapacita původní svatyně se ukázala být nedostatečnou, proto se roku 1670 započalo se stavbou většího kostela, jenž byl vysvěcen pravděpodobně roku 1678. O chod liturgie pečovali v 18. století dva poustevníci z benediktinského řádu. V průběhu 19. věku věhlas a oblíbenost poutního místa postupně upadaly. V souvislosti s tím se průběžně zhoršoval technický stav svatostánku, který nebyl od poloviny 19. století opravován, proto muselo být roku 1938 nařízeno, aby se bohoslužby konaly na prostranství před kostelem. Poslední ránu uštědřily chátrající památce dalekosáhlé změny, kterými prošla střední Evropa v polovině 20. století. Po vysídlení německého obyvatelstva zanikla osada Apolena, z kdysi vyhlášeného poutního chrámu se do poloviny osmdesátých let stala romantická zřícenina.

Sakrální stavba se vyznačovala navenek obdélníkovým, v interiéru centrálním křížovým půdorysem, čehož bylo dosaženo umístěním několika kaplí a šnekových schodišť v rozích lodi, k níž na východní straně přiléhal pravoúhlý presbytář se sakristií. Dominantou kostela byla hranolová věž. U studánky s léčivou vodou stála malá kaple Panny Marie Pomocné.

Od roku 2008 probíhá postupná obnova poutního místa, jejíž první fáze sestávala z odstranění vzrostlých náletových dřevin, vyklizení suti vzniklé zřícením kleneb z interiéru budovy a provedení statického zajištění objektu včetně základních oprav. Do budoucna je cílem doplnění chybějícího zdiva, zpevnění narušených kleneb a fixace vážně poškozené věže, s výstavbou střechy či opětovným vysvěcením kostela se však nepočítá.

Fotografie

Zřícenina kostela sv. Apolonie s kaplí Panny Marie Pomocné u MálkovaZřícenina kostela sv. Apolonie s kaplí Panny Marie Pomocné u MálkovaZřícenina kostela sv. Apolonie s kaplí Panny Marie Pomocné u MálkovaZřícenina kostela sv. Apolonie s kaplí Panny Marie Pomocné u MálkovaZřícenina kostela sv. Apolonie s kaplí Panny Marie Pomocné u MálkovaZřícenina kostela sv. Apolonie s kaplí Panny Marie Pomocné u MálkovaZřícenina kostela sv. Apolonie s kaplí Panny Marie Pomocné u MálkovaZřícenina kostela sv. Apolonie s kaplí Panny Marie Pomocné u MálkovaZřícenina kostela sv. Apolonie s kaplí Panny Marie Pomocné u MálkovaZřícenina kostela sv. Apolonie s kaplí Panny Marie Pomocné u Málkova