Apolena

Zřícenina kostela sv. Apolonie s kaplí Panny Marie Pomocné u Málkova
Zaniklý kostel svaté Apolonie býval v 17. a 18. století oblíbeným cílem zbožných poutníků z Čech i Bavorska, kdysi honosná stavba se po druhé světové válce proměnila ve zříceninu.