Zámek Lhotka

Lhotka - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Malý zámek v areálu lhoteckého dvora, který kdysi obývaly rody Rendlů z Oušavy, Perglárů a Windischgätrů, se v současnosti kvůli havarijnímu stavu potýká s hrozbou demolice.

Historie

Nejstarší lhotecká vrchnostenská rezidence vznikla snad už ve druhé polovině 14. století, kdy se v historických pramenech poprvé setkáváme se jmény držitelů obce. Na počátku 16. věku seděli ve Lhotce příslušníci rodu Rendlů z Oušavy. Sídlili patrně v pozdně středověké tvrzi, která existovala až do 17. století, kdy byla nahrazena prostornějším, výstavnějším a komfortnějším zámkem. Nové panské sídlo nechal patrně vybudovat majitel panství Kašpar Leopold Perglár, jenž stál také za realizací barokní sýpky v areálu místního dvora a vytesáním sochy svatého Jana Nepomuckého, která byla umístěna na hrázi nedalekého rybníka. Všechny tři architektonické počiny spojuje kromě osoby stavitele i shodné období vzniku kolem roku 1700.

Roku 1795 koupil Lhotku od potomků Kašpara Leopolda Perglára Alfréd Windischgrätz, který z vesnice, poplužního dvora i zámku učinil součást tachovského panství. Rezidence poté plnila úlohu jednoho z obydlí příslušníků tohoto významného šlechtického rodu. Po druhé světové válce přešla do vlastnictví státu a dlouhá léta byla ze strany Státního statku Tachov využívána k hospodářským účelům. Není třeba zdůrazňovat, že nová role přinesla zámku pouze strádání, necitlivé stavební zásahy a postupné chátrání. V současnosti se bývalé panské sídlo nachází v soukromých rukou. Jeho technický stav je neutěšený a nevyhovující, poškozená a pragmatickými rekonstrukcemi poznamenaná budova takřka není využívána a poslední dobou se nad ní vznáší hrozba možné demolice.

Prostý barokní zámek leží v severní části vsi Lhotka, v areálu bývalého poplužního dvora. Obdélné patrové stavení je kryto valbovou střechou vrcholící malou plechovou věžičkou. Jednoduchou fasádu rozdělují obdélníková okna lemovaná šambránami. Původní vzhled si dodnes zachovala pouze část interiérů v západní polovině objektu, kde lze spatřit místnosti s valenými klenbami. Východní polovina zámku byla vážně narušena přestavbou na sušičku brambor.

Fotografie

Zámek LhotkaZámek Lhotka