Státní statek Tachov

Zámek Bernartice (čp. 1)
Bernartický zámek vznikl v první třetině 18. století přestavbou starší renesanční tvrze na sídlo správce přilehlého vrchnostenského hospodářského dvora.

Zámek Částkov (čp. 1)
Částkovský zámek se nachází v sousedství kostela svaté Anny, stavení s prostým a nenápadným exteriérem vzniklo přestavbou starší renesanční tvrze.

Zámek Daňkov u Okrouhlého Hradiště (čp. 32)
Zámek Daňkov byl postaven v první půli 19. století v hospodářském dvoře, který existoval už ve středověku, kdy tvořil zázemí blízkého hradu Gutštejna.

Zámek Lhotka
Malý zámek v areálu lhoteckého dvora, který kdysi obývaly rody Rendlů z Oušavy, Perglárů a Windischgätrů, se v současnosti kvůli havarijnímu stavu potýká s hrozbou demolice.

Zámek Nové Sedliště (čp. 1)
Pozdně barokní zámek, vybudovaný koncem 18. století nedaleko zaniklé středověké tvrze, v současnosti postrádá využití a chátrá.

Zámek Slavice (čp. 1)
Zámeček na jižním okraji Slavic, přestavěný kolem roku 1820 klasicistně a za první republiky v romantickém duchu, se dnes bohužel nachází v dezolátním stavu.

Zámek Velké Dvorce (čp. 1)
Pustnoucí rokokový zámek z 18. století na západním okraji obce Velké Dvorce.