Alfréd Windischgrätz

Benediktinský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech
Benediktinský klášter v Kladrubech byl založen roku 1115, do svého zrušení na sklonku 18. století získal konvent podobu rozsáhlého barokního areálu, na jehož výstavbě a výzdobě se podíleli přední soudobí architekti a umělci.

Hospodářský dvůr Alfrédov u Kostelce (čp. 42)
Na místě zaniklé vsi Všetice byl v 18. století založen zemědělský dvůr, pro který se po jeho odkoupení knížetem Alfrédem Windischgrätzem vžil název Alfrédov.

Jízdárna ve Světcích
Unikátní novorománská jízdárna z poloviny 19. století, druhá největší stavba svého druhu ve střední Evropě.

Kladruby
Historie poddanského městečka Kladrub úzce souvisí s osudy stejnojmenného benediktinského kláštera, který byl založen na počátku 12. století.

Kostel sv. Anny Samotřetí v Pernolci
Novorománský kostel svaté Anny Samotřetí byl vybudován na přelomu 19. a 20. století poblíž Pernolce na místě starší poutní kaple.

Kostel sv. Václava v Tachově
Gotický kostel ze 13. století byl po roce 1558 renesančně přestavěn, v 19. století se využíval jako windischgrätzká hrobka.

Paulánský klášter se zříceninou kostela ve Světcích (čp. 1)
Barokní paulánský klášter se zříceninou kostela Čtrnácti svatých pomocníků, založený v 17. století a zrušený v rámci josefínských reforem roku 1787.

Zámek Lhotka
Malý zámek v areálu lhoteckého dvora, který kdysi obývaly rody Rendlů z Oušavy, Perglárů a Windischgätrů, se v současnosti kvůli havarijnímu stavu potýká s hrozbou demolice.