Kostel Povýšení sv. Kříže v Chodském Újezdu

Chodský Újezd - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Gotický kostel Povýšení svatého Kříže v Chodském Újezdě pochází ze 14. století, barokizován byl v letech 1790 až 1792, jeho dominantou je mohutná hranolová věž.

Historie

Gotický farní kostel Povýšení svatého Kříže stál na mírném návrší v severní části chodskoújezdské návsi už v polovině 14. století. Z původní stavby se do dnešní doby dochovalo pouze podvěží uzavřené křížovou klenbou. Svatostánek v letech 1790 až 1792 podstoupil velkorysou a důkladnou rekonstrukci ve stylu pozdního baroka, jejímž iniciátorem byl patron hrabě Zikmund z Haimhausenu. Úpravy menšího rozsahu a významu se na přelomu 19. a 20. století dotkly střech nad chrámovou lodí a presbytářem.

Sakrální památce vévodí mohutná hranolová věž, která navazuje na východní stranu pravoúhlého kněžiště. Presbyterium se v západním směru rozšiřuje v podlouhlou obdélníkovou loď. Vstup do kostela, rámovaný kamenným ostěním, je umístěn v západním průčelí, které vrcholí trojúhelníkovým štítem s výklenkem. Kontury budovy zdůrazňují jednoduché pilastry, fasáda je členěna půlkruhově zaklenutými okny lemovanými šambránami. Věž zakrývá cibulovitá báň, ve spodní polovině výrazně rozšířená a vrcholící lucernou, u boční stěny presbytáře se nalézá malá sakristie.

Nad vnitřními prostory lodi i kněžiště se prostírá tabulová klenba, ploché stropní zrcadlo je po obvodu zdobeno štukovými rámci. Vznik největší části mobiliáře spadá do závěru 18. a sklonku 19. století, z hlediska slohového můžeme většinu vnitřního zařízení charakterizovat jako pozdně barokní a novorenesanční. Z toho se vymyká gotická osmiboká kamenná křtitelnice z 15. století. Hlavnímu oltáři vévodí velkolepý a umělecky cenný obraz od mnichovského malíře Josefa Haubnera. V kostele se nachází také několik náhrobníků. Erbová deska z roku 1537, která kryje hrob Bohuslava Bohuše z Otěšic, dokládá vyspělost západočeské sochařské a kamenické tvorby 16. století.

Technický stav chrámu Povýšení svatého Kříže v Chodském Újezdě je v současné době uspokojivý. Ve svatostánku se konají pravidelné bohoslužby.

Fotografie

Kostel Povýšení sv. Kříže v Chodském ÚjezduKostel Povýšení sv. Kříže v Chodském ÚjezduKostel Povýšení sv. Kříže v Chodském ÚjezduKostel Povýšení sv. Kříže v Chodském ÚjezduKostel Povýšení sv. Kříže v Chodském ÚjezduKostel Povýšení sv. Kříže v Chodském ÚjezduKostel Povýšení sv. Kříže v Chodském Újezdu