gotická křtitelnice

Kostel Archanděla Michaela v Dubci
Gotický předchůdce současného kostela Archanděla Michaela musel být po třicetileté válce pro zchátralost stržen a nahrazen barokní stavbou, opakování historie v mírně odlišných kulisách se dnes snaží zabránit místní občanské sdružení, které...

Kostel Povýšení sv. Kříže v Chodském Újezdu
Gotický kostel Povýšení svatého Kříže v Chodském Újezdě pochází ze 14. století, barokizován byl v letech 1790 až 1792, jeho dominantou je mohutná hranolová věž.

Kostel sv. Jakuba v Brodu nad Tichou
Původně gotický a poté zčásti zbarokizovaný kostel svatého Jakuba Většího se pyšní bohatou vnitřní výzdobou a zařízením, které většinou pochází z 18. století.

Kostel sv. Jiří v Přimdě
Gotický kostel svatého Jiří vznikl přestavbou staršího románského chrámu, sakrální památka s mohutnou věží je dominantou přimdského náměstí.

Kostel sv. Markéty v Erpužicích
Barokní kostel svaté Markéty v Erpužicích vznikl důkladnou přestavbou starého gotického chrámu, poškozený svatostánek byl v nedávné době zčásti opraven, aby však bylo dosaženo úplné záchrany svatyně, bude v budoucnu nutné vynaložit...

Kostel sv. Petra a Pavla v Bernarticích
Kostel svatého Petra a Pavla je působivou barokní stavbou z poloviny 18. století, nahradivší starší gotický svatostánek, v současné době zanedbaná památka chátrá.

Kostel sv. Petra a Pavla v Horažďovicích
Podnět k zbudování nejstaršího městského kostela dali Bavoři ze Strakonic, svou vrcholně gotickou podobu však dostal až za johanitů. Půta Švihovský pak pro hlavní kostelní oltář vymohl na konci 15. století dokonce prestižní papežské odpustky.