Mnichov

Kostel Povýšení sv. Kříže v Chodském Újezdu
Gotický kostel Povýšení svatého Kříže v Chodském Újezdě pochází ze 14. století, barokizován byl v letech 1790 až 1792, jeho dominantou je mohutná hranolová věž.

Pivoň
Areál starobylého kláštera augustiniánů s raně gotickým kostelem Zvěstování Panny Marie.