kamenné náhrobníky

Kostel Povýšení sv. Kříže v Chodském Újezdu
Gotický kostel Povýšení svatého Kříže v Chodském Újezdě pochází ze 14. století, barokizován byl v letech 1790 až 1792, jeho dominantou je mohutná hranolová věž.

Zřícenina hradu Krasíkov (Švamberk) s kostelem sv. Maří Magdalény
Historie hradu Krasíkova je nerozlučně spjata se slavným a mocným rodem pánů ze Švamberka, opevněné sídlo bylo založeno ve druhé polovině 13. století a zaniklo po třicetileté válce.