Starý zámek v Chodové Plané (čp. 2)

Chodová Planá - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: renesance, baroko
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Barokní Starý zámek v Chodové Plané byl vybudován poté, co roku 1734 mohutný požár přivodil zkázu staršího renesančního vrchnostenského sídla.

Historie

Problematika bývalých panských sídel v Chodové Plané je velmi spletitá a komplikovaná, správnou lokalizaci a poznání stavebně-historického vývoje vrchnostenských obydlí znesnadňují nedostatek písemných pramenů a dalekosáhlé změny, které část městského jádra prodělala v posledních dvou staletích.

Zámek, který nyní označujeme přízviskem Starý, měl patrně dva předchůdce. Prvním z nich byla dnes zaniklá opevněná tvrz, která stávala v sousedství kostela svatého Jana Křtitele. O její existenci se prameny poprvé zmínily roku 1413. Druhým byla menší renesanční rezidence, která byla v 16. či na počátku 17. století vystavěna ve vzdálenosti zhruba sto metrů jižně od chrámu v dnešní ulici Pohraniční stráže. Po požáru, který ji roku 1734 proměnil v ruiny, byla obnovena v barokním slohu. V bezprostřední blízkosti hospodářského dvora tak vyrostla budova, která sloužila administrativním účelům a plnila i funkci příbytku vrchnostenských úředníků. Bývalé správní sídlo bylo po roce 1945 v důsledku své adaptace na kulturní zařízení změněno k nepoznání, málokdo by dnes hádal, že nevzhledný dům vznikl před více než 300 lety.

Zkáza renesanční tvrze a skutečnost, že její pozůstatky byly opraveny a uzpůsobeny pro odlišné využití, iniciovala stavbu Starého zámku. Krátce po roce 1734 spatřila světlo světa barokní rezidence, rovněž situovaná nedaleko hospodářského dvora, avšak na opačné straně ulice Pohraniční stráže než administrativní stavení. Patrový objekt se skládá ze dvou křídel a je kryt mohutnou mansardovou střechou. Západní a severní průčelí oživují pilastry a profilují dva rizality, nad nimiž se vypínají dva štíty. Ve vystouplých rizalitech jsou umístěny klenuté průjezdy, jeden z nich se pyšní kamenným portálem. Většina vnitřních prostor v přízemí byla obdařena klenbami, kdežto místnosti v patře jsou plochostropé.

Roku 1958 byly ze zámeckých pokojů vytvořeny byty, v polovině osmdesátých let minulého století prošla revitalizací fasáda bývalého šlechtického sídla, které dnes není přístupné veřejnosti.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Starý zámek v Chodové Plané (čp. 2)Starý zámek v Chodové Plané (čp. 2)