ulice Pohraniční stráže

Starý zámek v Chodové Plané (čp. 2)
Barokní Starý zámek v Chodové Plané byl vybudován poté, co roku 1734 mohutný požár přivodil zkázu staršího renesančního vrchnostenského sídla.