Kostel Archanděla Michaela v Dubci

Dubec - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Gotický předchůdce současného kostela Archanděla Michaela musel být po třicetileté válce pro zchátralost stržen a nahrazen barokní stavbou, opakování historie v mírně odlišných kulisách se dnes snaží zabránit místní občanské sdružení, které usiluje o obnovu zanedbané památky.

Historie

Dubecký kostel Archanděla Michaela, dominanta rozhlehlé obdélníkové návsi, je barokní stavbou z první poloviny 18. století. První pramenné zmínky o jeho gotickém předchůdci zaznamenáváme ve druhé polovině 14. století, konkrétně v letech 1357 a 1384. Po třicetileté válce sakrální objekt chátral, kvůli špatnému technickému stavu a celkové zanedbanosti byl stržen a roku 1757 na náklady šlechtického rodu Löwensteinů znovu vybudován.

Na rozměrnou obdélníkovou loď navazuje trojboce ukončený presbytář, k jehož jižní obvodové zdi přiléhá hranolová věž krytá bání cibulovitého tvaru s lucernou. V přízemí věže se nachází sakristie, v prvním patře oratoř. Chrám se vyznačuje čistými, elegantními liniemi, jednolitost stěn narušují pouze obdélníková okna s půlkruhovými záklenky, která jsou orámována kamennými ostěními. Vnitřní prostory jsou opticky členěny pilastry, loď uzavírá valená klenba s lunetami zdobená cyklem fresek s andělskými výjevy, jejichž autorem je borský malíř Josef Wëg. Mohutná kruchta, nesená třemi arkádami, je mírně vypouklá směrem do lodi a jsou na ní umístěny varhany z roku 1905, jež nahradily starší nástroj, který roku 1738 vyrobil tachovský mistr Egidius Gartner.

Zařízení kostela pochází z různých období, mobiliář svatostánku se proto skládá z děl, která zastupují snad všechny umělecké slohy od gotiky až po historismus. Portálový hlavní oltář ze sedmdesátých let 18. století s obrazem archanděla Michaela je krásným příkladem západočeského rokokového řezbářství. Boční oltáře svaté Tekly a svatého Kryštofa jsou doplněny skulpturami andělů a obrazy, které vznikly kolem roku 1900. Gotické umění je reprezentováno sochou Piety z počátku 16. věku a osmibokou kamennou křtitelnicí umístěnou pod kruchtou.

Kostel se až donedávna nacházel ve špatném technickém stavu. Roku 1993 se přikročilo k opravě věže. Před sedmi lety si chrám od církve dlouhodobě vypůjčilo místní občanské sdružení, které od té doby provádí pozvolnou a finančně náročnou renovaci exteriéru, interiéru i vnitřního zařízení svatyně.

Fotografie

Kostel Archanděla Michaela v DubciKostel Archanděla Michaela v DubciKostel Archanděla Michaela v DubciKostel Archanděla Michaela v DubciKostel Archanděla Michaela v Dubci