Löwensteinové

Bor u Tachova
Město Bor se nachází asi 14 kilometrů jihovýchodně od Tachova, vzniklo ve 13. století jako osada, která patřila ke zdejší vodní tvrzi.

Boží muka ve Světci
Kamenná sloupková boží muka.

Dolní Jamné
Ves s hornickou minulostí a původně románským kostelem.

Kostel Archanděla Michaela v Dubci
Gotický předchůdce současného kostela Archanděla Michaela musel být po třicetileté válce pro zchátralost stržen a nahrazen barokní stavbou, opakování historie v mírně odlišných kulisách se dnes snaží zabránit místní občanské sdružení, které...

Zámek Cebiv (čp. 1)
Cebivský zámek vznikl přestavbou a rozšířením renesanční tvrze z 16. století, technický stav budovy a její vzhled jsou dnes po letech chátrání tristní.

Zámek Kopec v Prostiboři
Kdysi malebný barokní a zčásti klasicistní zámek v blízkosti obce Prostiboř byl ve druhé půli minulého století vážně poškozen, nyní probíhá jeho postupné obnova.